Úvodní text k pohádce

08.05.2011 19:47

Daleko, předaleko za devatero horami a devatero řekami vyrůstal jeden zapomenutý kouzelný les. V lese rostlo spoustu stromů a rostlin, žilo v něm hodně zvířat a kouzelných bytostí. Ne všichni ale byli v lese šťastni. Některým se dařilo lépe, jiným hůře a nevěděli proč tomu tak je.

Jednou napadlo skřítka zeptat se na to nejstaršího dubu. Dub měl jednu polovinu koruny suchou, a na druhé polovině mu rostly listy.  Jenže dub skřítkovi odpověděl: „Nevím, proč jsem nešťastný, jen cítím, že ta suchá polovina mé koruny je žíznivá.“ „ Když máš žízeň, proč se nenapiješ?“ ptá se skřítek. Dub se ale začal podivovat, čehože se to má napít a co je to vůbec pití.

A tak se kouzelné bytosti sešly, aby stvořily Paní Vodu, která dá všem obyvatelům lesa napít.